Członkowie

Członkowie Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego komitetu nauk pedagogicznych polskiej akademii nauk:
 
Prof. dr hab. M. Piorunek – przewodnicząca sekcji (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Wołk Zdzisław (Uniwersytet Zielonogórski)
Prof. dr hab. Matyjas Bożena (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Prof. dr hab. Radziewicz-Winnicki Andrzej (prof. senior Uniwersytet Śląski)
Prof. DSW dr hab. Siarkiewicz Elżbieta (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Prof. UWr dr hab. Ładyżyński Andrzej (Uniwersytet Wrocławski
Dr Drabik-Podgórna Violetta (Uniwersytet Wrocławski)
Dr Kwiatkowska Elżbieta (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr Skowrońska-Pućka Agnieszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Kozielska Joanna – sekretarz sekcji (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Członkowie Zespołu Poradnictwa Pedagogicznego wspierającego działania Sekcji: 
Dr hab. Prof. UJK Paulina Forma, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. prof. DSW Alicja Czerkawska Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dr hab. Prof. DSW Bożena Wojtasik, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dr hab. Prof. UAM Agata Matysiak Błaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Prof. UAM Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Prof. DSW Joanna Minta, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dr hab. Prof. UJK Barbara Skałbania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Prof. UMCS Katarzyna Klimkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skołodowskiej
Dr Anna Hajdukiewicz, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
Dr Ewa Kasperek Golimowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Joanna Nawój- Połoczańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Iwona Werner, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
Dr Marlena Woźniak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach
Dr Anna Kławsiuć – Zduńczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr Marek Podgórny, Uniwersytet Wrocławski
Dr Anna Róg, Uniwersytet  Jana Kochanowskiego  W  Kielcach
Dr Patrycja Jurkiewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Dr Katarzyna Nowosad, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Daria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski 
Dr Andrzej Zygadło, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Ewa Dębska, Uniwersytet Warszawski
Mgr Renata Segiecińska, Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
Mgr Marta Fronczak, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Mgr  Żaneta Garbacik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Mgr  Agnieszka Deja, International Coach Federation