Aktualności

16-17.01.2018

Targi Organizacji Studenckich WSE UAM

Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „poMOC” jak zawsze chętnie uczestniczy we wspaniałych uczelnianych wydarzeniach. Członkowie Koła brali udział w Targach Organizacji Studenckich WSE UAM, gdzie organizacje studenckie i koła naukowe miały okazje zaprezentować swoją ofertę i działalność, ale również poznać siebie nawzajem.

Zdjęcia z wydarzenia

25.05.2017

VIII Festiwal Kultury Studentów „Kulminacje 2017”
Udział i organizacja warsztatu
„Nie oglądaj się za siebie, nie spoglądaj w górę. Języki sukcesu”

Sukces w kulturze współczesnej ma różne oblicza, aktualizuje się w wielu dziedzinach życia i wyraża się na wiele sposobów. Można by powiedzieć, że to każdy osobiście/indywidualnie określa jego charakter i jakość. Potocznie kojarzy się z brakiem niepowodzeń i przegranych, ale czy można osiągnąć sukces bez porażek? Czy nie są one wpisane w logikę osiągania sukcesu, prowadzących do niego kroków?
Jak zauważa amerykański pisarz F.A. Clarke: „Jeśli znajdujesz drogę, na której nie ma żadnych przeszkód – prawdopodobnie wiedzie ona donikąd”.
Jak w ogóle wyzwolić się z nieustannie wywieranej na nas presji, sui generis konieczności odniesienia sukcesu? Jednak czy naprawdę tego chcemy?
Celem warsztatu było ukazanie zróżnicowanych dróg osiągania sukcesu, ukrytych jego twarzy, ukierunkowanie świadomości na nową psychologię i pedagogikę sukcesu. Stanowić ma on próbę namysłu nad tym, czy hasło: „wszyscy idziemy po Sukces!” jest bardziej obietnicą czy pułapką.

24.05.2017

Organizacja kiermaszu przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici”

Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „poMOC” zorganizowało kiermasz charytatywny, w trakcie którego można było dokonać zakupu przedmiotów ręcznie wykonanych przez wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici”. Kiermasz odbył się 24 maja br. (środa) w godzinach 9:00-15:00 na Wydziale Studiów Edukacyjnych w holu budynku D (obok auli). Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotów został przeznaczony na dofinansowanie letniego wypoczynku dla podopiecznych świetlicy.

24.05.2017

Współorganizacja oraz uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym”

Studenci SKN „poMOC” czynnie zaangażowali się w organizację oraz udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pomagający i wspomagani. Potrzeby kompetencje relacje pomocowe i pomocnicze”, podczas której mieli okazję poznać wiele ciekawych osobowości zajmujących się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie problematyką diagnozy, ale także poszerzyć swoją wiedzę w płaszczyźnie problematyki konferencji.

17-18.05.2017

Międzynarodowy Tydzień Coachingu
„Coaching Week”

Międzynarodowy Tydzień Coachingu to doroczne, globalne święto profesjonalistów i pasjonatów coachingu celebrowane na całym świecie. Jego celem jest poinformowanie opinii publicznej o wartości pracy z profesjonalnym coachem, jej wynikach i postępach poczynionych w procesie coachingu. W ramach Międzynarodowego Tygodnia Coachingu coachowie na całym świecie organizują w swoich społecznościach lokalnych szereg interesujących wydarzeń, oferują także swoje usługi pro bono, by umożliwić doświadczenie coachingu i płynących z niego korzyści. Organizatorem i głównym sponsorem Międzynarodowego Tygodnia Coachingu jest International Coach Federation (ICF) Global z siedzibą w USA. To największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów. Jej początki sięgają 1995 roku. Dzisiaj zrzesza prawie 25 tysięcy coachów w ponad 100 krajach świata. ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową. Działania ICF skupiają się na rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.
Organizatorem polskiej edycji Międzynarodowego Tygodnia Coachingu jest International Coach Federation (ICF) Poland. Celem ICF Poland jest wspieranie rozwoju coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International Coach Federation Global.

17.05.2017

IX Konferencja Kół Naukowych, Wydziałowego Centrum „Volontario” oraz Przedstawicieli Rady Samorządu Studentów WSE
„(Nie)pełnosprawni w dobie technologii”

W trakcie konferencji członkowie SKN „poMOC” wygłosili referat pt.: „Osoby bez Facebooka – (nie)pełnosprawni w społeczeństwie?”. Prelegentami wystąpienia byli: Alicja Ławiak oraz Patryk Trębski a opieką naukową zajęła się dr Grażyna Teusz.
Zaprezentowane wystąpienie zawierało wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2017r. przez członków koła.

Zdjęcia z wydarzenia

13.05.2017

Udział w Festynie Rodzinnym UAM

Jak co roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w szczególności studenci oraz pracownicy Wydziału Studiów Edukacyjnych angażują się w organizację Festynu Rodzinnego. W 2017 roku studenci SKN „poMOC” wykazali się aktywnością w działaniach na rzecz uatrakcyjnienia atrakcji organizowanych dla dzieci i rodziców biorących udział w tym wydarzeniu. Najmłodsi mogli zaprojektować własne torby oraz pomalować figurki gipsowe i zrobić własne maski a studenci mieli przy tym okazję do wzbogacenia swojego doświadczenia pedagogicznego w interakcji z dziećmi i młodzieżą.

Zdjęcia z wydarzenia

27.04.2017

Współorganizacja oraz uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pomagający i wspomagani. Potrzeby kompetencje relacje pomocowe i pomocnicze”

Studenci SKN „poMOC” czynnie zaangażowali się w organizację oraz udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pomagający i wspomagani. Potrzeby kompetencje relacje pomocowe i pomocnicze”, podczas której mieli okazję poznać wiele ciekawych osobowości zajmujących się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie problematyką pomagania, ale także poszerzyć swoją wiedzę w płaszczyźnie problematyki konferencji.

26.04.2017

Udział w warsztacie psychologicznym
„Znajdź swoje wewnętrzne dziecko i zaopiekuj się nim. Zmiana w głowie, zmiana w życiu”
W ramach poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Prowadząca: dr Grażyna Teusz

„Dziecko samo w sobie jest symbolem pojednania przeciwieństw, mediatorem, tym, które przynosi pełnię”. Ukryte wewnętrzne dziecko, które jest w każdym z nas, wiąże się ze zdolnością do wyrażania uczuć i potrzeb. Studencki SKN „poMOC”, w ramach opisanego warsztatu, doświadczali w sobie spotkań, z różnorodnymi postaciami: wewnętrznym dzieckiem versus wewnętrznym krytykiem, które stały się umocowaniem dla pozostawania w kontakcie z tym, co umożliwia zmianę i rozwiązanie problemów w bliskich relacjach.

Zdjęcia z warsztatu

23.04.2017

Studenckie Koło Naukowe „po MOC” jest na facebooku!!!

Pod poniższym linkiem wszystkie osoby zainteresowane współpracą z nami znajdą jeszcze więcej informacji na temat naszej działalności. Serdecznie zapraszamy:)

https://www.facebook.com/poMOC12

20.04.2017

Udział w szkoleniu
„Jak stworzyć idealne CV”

Członkowie SKN „poMOC” wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym specjalnie dla nich w siedzibie Biura Karier przez studentkę koła. W trakcie szkolenia uczyli się konstruować wyjątkowe CV.

Zdjęcia ze szkolenia

23.03.2017

Udział w warsztacie „K jak Kobieta, K jak Kariera. Rozwiń się na wiosnę”.

W środę 23.03 w Biurze Karier UAM odbyło się wydarzenie „K jak Kobieta, K jak Kariera. Rozwiń się na wiosnę”.

Warsztat „Okryj w sobie perłę – wyprawa w poszukiwaniu talentów” pozwolił nam zajrzeć w głąb siebie, dokonać analizy własnego potencjału oraz wyznaczyć dalsze cele edukacyjno-zawodowe. Wydarzeniu towarzyszyły dwa krótkie szkolenia, podczas których mogłyśmy dowiedzieć się jak
wykonać makijaż biznesowy oraz jak dobrze wyglądać na zdjęciach, zarówno biznesowych, jak i prywatnych.

25.01.2017

Spotkanie noworoczne koła

Zdjęcie użytkownika Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego "po-Moc".

18.01.2017

Warsztat: „Innowacje w profilaktyce i psychoterapii uzależnień”

Koordynator: dr Grażyna Teusz (Zakład Poradnictwa Społecznego WSE UAM)
Prowadzący: mgr Krzysztof Kaźmierowski (Pracownia Psychoterapii Uzależnień i Psychoedukacji)
Uczestnicy: Członkowie SKN „poMOC”, Studenci poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej, Studenci profilaktyki i interwencji kryzysowej, Pracownicy instytucji zajmujących się pomocą psychopedagogiczną i profilaktyką

Zdjęcie użytkownika Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego "po-Moc".

Zdjęcie użytkownika Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego "po-Moc".06.12.2016

XVII Maraton Pisania Listów

XVII Maraton Pisania Listów na WSE za nami! Wspólnymi siłami udało nam się napisać 534 listy!!! Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego ogromnego sukcesu: pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym Wydziału Studiów Edukacyjnych, doktorantom, studentom (również tym zagranicznym) oraz absolwentom WSE. Na bieżąco będziemy informować o dalszych losach bohaterów, w obronie których redagowaliśmy listy.

Zdjęcie użytkownika Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego "po-Moc".

Zdjęcie użytkownika Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego "po-Moc".19.05.2016

Przeprowadzenie warsztatu pt. „Skąd przychodzę? Kim jestem ? Dokąd idę? Historie życia jako narracje w procesie konstruowania nowej relacji z samym sobą i Innymi”

19 maja 2016 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych członkowie Studenckiego Koła Naukowego „poMOC” w ramach FKS KULMINACJE przeprowadzili warsztat arteterapeutyczny pt. „Skąd przychodzę? Kim jestem? Dokąd idę? Historie życia jako narracje w procesie konstruowania nowej relacji z samym sobą i Innymi”. Wydarzeniem i projektem koordynowała dr Grażyna Teusz wraz z grupą Studentów: Alicją Głowacką, Piotrem Jóźwiakiem, Karoliną Jurkowską oraz Izabelą Norkus.

W trakcie warsztatu jego uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób historia życia ujęta w narrację może przybliżyć jednostkę do świadomego konstruowania relacji z samym sobą i z Innymi? Jaki sens zyskują w tej perspektywie narracyjne epizody? Które z osobowych doświadczeń biograficznych przeszłości określają kształt drogi do siebie samego i Innych w teraźniejszości i przyszłości?

 14.05.2016r.

Udział w V edycji Festynu Rodzinnego UAM

W dniu 14 maja 2016r. członkowie SKN „po MOC” uczestniczyli w szóstej edycji Festynu Rodzinnego UAM, który odbył się na Campusie Morasko w Poznaniu. W trakcie tego kulturalno-rekreacyjnego wydarzenia reprezentanci koła zorganizowali szereg atrakcji dla dzieci pracowników uniwersytetu m.in. robienie ozdobnych masek oraz własnych toreb. Przygotowane niespodzianki bardzo podobały się dzieciom, o czym świadczyło zadowolenie i uśmiech na ich twarzy. W sumie dzieci wykonały 400 toreb oraz 100 masek. Wszystkie prace zostały nagrodzone gadżetami UAM.

 

12.05.2016

Czynny udział w VIII Konferencji Kół Naukowych WSE UAM

W dniu 12 maja 2016 r. członkowie SKN „poMOC” wzięli czynny udział w VIII Konferencji Kół Naukowych, Wydziałowego Centrum „Volontario” oraz Przedstawicieli Rady Samorządu Studentów WSE zatytułowanej „Innowacyjność wyzwaniem teraźniejszości. Od teorii do praktyki”. W trakcie konferencji wygłosili referat: „Wykorzystanie metody redukcji szkód w partyworkingu. Z perspektywy refleksyjnego praktyka” (Alicja Głowacka, Michał Stróżniak). Zaprezentowane wystąpienie zawierało wyniki weryfikacji empirycznych przeprowadzonych w kwietniu br. przez prelegentów. Wygłoszony referat spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

 20.04.2016

   Przeprowadzenie warsztatu: Rozstanie albo nowy początek:  JA – TY – MY. Wsparcie w kryzysie

Członkowie SKN „poMOC” w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przeprowadzili warsztat terapeutyczny pt. „Rozstanie albo nowy początek:  JA – TY – MY. Wsparcie w kryzysie”. Wydarzeniem i projektem koordynowała dr Grażyna Teusz wraz z grupą Studentów: Karoliną Jurkowską, Sebastianem Skowrońskim oraz Dominiką Wesołowską.

W centrum uwagi terapeutycznego warsztatu znalazły się odpowiedzi na następujące pytania: Kiedy się rozstać, a kiedy walczyć o związek? Jak uniknąć rozstania oraz jak przez nie przejść? Jak odnieść się do rozstania, jeżeli już ono nastąpi? Kiedy dawać sobie czas na żałobę?

 9.03.2016

Kiermasz wielkanocny 2016

W dniu 9 marca 2016 r. w godzinach 9:00 – 15:00 w holu głównym Wydziału Studiów Edukacyjnych Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „poMOC” zorganizowało kiermasz wielkanocny, w trakcie którego można było dokonać zakupu ozdób świątecznych ręcznie wykonanych przez wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici”. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży ozdób, ponad 400 zł, został przeznaczony na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy.

 27.01.2016

Kiermasz charytatywny dla 7-letniej Amelki

W dniu 27 stycznia 2016 r. Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego poMOC zorganizowało walentynkowe wydarzenie charytatywne dla siedmioletniej Amelki, która od drugiego roku życia zmaga się z chorobą nowotworową. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na zakup nowej protezy nogi.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, wrażliwości i hojności studentów oraz pracowników naszego Wydział udało się zebrać 372 zł!!

10.12.2015

XVI Maraton Pisania Listów na WSE

W dniu 9.12.2015 roku Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „poMOC” po raz drugi zorganizowało na Wydziale Studiów Edukacyjnych Maraton Pisania Listów pod patronatem Amnesty International. W tym roku członkowie koła, studenci, doktoranci oraz pracownicy WSE pisali listy m.in do władz Burkina Faso z prośbą o ochronę małoletnich dziewcząt przed przymusowym małżeństwem oraz do władz Salwadoru z apelem o uwolnienie skazanej na 30 lat więzienia za urodzenie martwego dziecka Teodory del Carmen Vasquez. Wspólnymi siłami udało nam się zredagować 590 listów, czyli o 84 więcej niż rok temu!!! W całej Polsce natomiast napisano aż 270 235 listów ustanawiając tym samym nowy rekord. Fotorelacja z wydarzenia znajduje się pod linkiem https://www.facebook.com/poMOC12,

04.12.1015

Kiermasz bożonarodzeniowy na WSE

W dniu 2 grudnia 2015 r. w godzinach 9:00 – 15:00, w holu głównym Wydziału Studiów Edukacyjnych Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „poMOC” zorganizowało kiermasz bożonarodzeniowy, w trakcie którego można było dokonać zakupu ozdób świątecznych oraz innych przedmiotów ręcznie wykonanych przez wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici”. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży ozdób, tj. 750 zł, zostanie przeznaczony na dofinansowanie zimowego wypoczynku dla podopiecznych wspomnianej świetlicy.

20.05.2015

SPRAWOZDANIE Z COACHING WEEK

ORGANIZOWANEGO W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA COACHINGU NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH W DNIACH 19-21 MAJA 2015 R.

Międzynarodowy Tydzień Coachingu to doroczne, globalne święto profesjonalistów i pasjonatów coachingu celebrowane na całym świecie. Jego celem jest poinformowanie opinii publicznej o wartości pracy z profesjonalnym coachem, jej wynikach i postępach poczynionych w procesie coachingu. Coachowie na całym świecie, w trakcie Międzynarodowego Tygodnia Coachingu, oferują pro bono, w swoich społecznościach lokalnych, szereg atrakcji i usług, by umożliwić doświadczanie coachingu i jego korzyści. Organizatorem Międzynarodowego Tygodnia Coachingu jest International Coach Federation (ICF) Global z siedzibą w USA. To największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów. Jej początki sięgają 1995 roku. Dzisiaj zrzesza prawie 25 tysięcy coachów w ponad 100 krajach świata. ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową. Działania ICF skupiają się na rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń. Organizatorem polskiej edycji Międzynarodowego Tygodnia Coachingu jest International Coach Federation (ICF) Poland. Celem ICF Poland jest wspieranie rozwoju coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International Coach Federation Global.

W ramach coaching week 2015 Zakład Poradnictwa Społecznego wraz z ICF Poznań zorganizował na Wydziale Studiów Edukacyjnych kilkanaście warsztatów. W wydarzeniu wzięło udział ok. 280 osób w tym Studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych, Studentów innych wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W spotkaniach uczestniczyli także Studenci innych poznańskich Uczelni a także osoby zaangażowane w działania wielkopolskich organizacji pozarządowych.

W dniu 19 maja zorganizowano cztery warsztatowe spotkania. Pierwsze z nich dotyczyło Coachingu kariery, a przeprowadziła je Pani Hanna Caplewska. W wystąpieniu poruszyla kwestie modelu GROW, który jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych modeli rozmowy coachingowej. Proces ten prowadzi menedżera, pracownika czy osobe planujacą przyszłość edukacyjno-zawodową od zdefiniowania jasnych celów (Goals – Cele), poprzez rozpoznanie aktualnego punktu wyjścia (Reality – Rzeczywistość) oraz generowania potencjalnych możliwości osiągnięcia celu (Options – Opcje), aż do ostatecznych wyborów, po to, by zrealizować cel (Will – Działanie). Wykorzystany przez klientów np. poszukujących pracy staje się skutecznym narzędziem stosowanym w motywowaniu do efektywniejszego poszukiwania pracy, przekraczania fizycznych i psychicznych barier na drodze do celu. Kolejny warsztat przeprowadziła Pani Marzena Zielińska, a dotyczył on możliwości wykorzystania filozofii Kaizen w osiągania życiowych celów. Warsztat przedstawiał filozofie Kaizen wykorzystywaną w kraju kwitnącej wiśni z sukcesem od wielu lat. Prowadząca przedstawiła sposoby wykorzystania jej w życiu Europejczyków pracujących w korporacji czy budujących własną firmę. Warsztat przybliżył jak zmylić wrodzone opory przed przyjmowaniem nowego sposobu zachowania by móc na stałe cieszyć się sukcesem a jednocześnie nie wywołać w swoim życiu burzy emocjonalnej. Pani Magdalena Jarosz zaprezentowała warsztat zatytułowany „ jak skutecznie pomagać innym”. Spotkanie dedykowane zostało pracownikom organizacji pozarządowych, sektora społecznego i medycznego. Celem spotkania uczyniono naukę odróżniania pomagania (sobie i innym) skutecznego od daremnego. Kolejne zajęcia dotyczyły wystąpień publicznych. Prowadzący- Pan Adam Bekier zaznaczył, iż aby prowadzić proces coachingowy, coach potrzebuje klienta. Umiejętne zaprezentowanie siebie i swojej oferty znacznie zwiększa szansę na jego zdobycie. Coaching biznesowy niejednokrotnie wiąże się z kontraktowaniem projektów dotyczących grupy lub zespołu.  Z tego względu celem warsztatu uczyniono pokazanie jednego z ważniejszych narzędzi wspomagających pracę coacha w tym zakresie tzn. wystąpień publicznych.

W dniu 20 maja 2015 zorganizowano sześć spotkań o warsztatowym charakterze. Pierwsze z nich poświęcono wskazaniu na różnice indywidualne w korelacji ze skutecznością działań coachingowych, a przeprowadził je Pan Marcin Domaszewski. Zaproponowany warsztat to spotkanie osób, szukających rozwoju w sferach osobistych. Warsztat dotyczył kilku kluczowych kwestii między innymi: opisywania osobowości klienta (coachee), rozpoznawania indywidualnego stylu funkcjonowania, dostrojenia komunikacji i jej wpływu na jakość relacji z klientem, różnic w podejściu klienta do zmiany: przeszłość/przyszłość vs. refleksja/działanie: szanse wzrostu efektywności coachingu. Następną prelegentką była Pani Julija Slaby, która przedstawiła interaktywny, inspirujący warsztat angażujący obraz, słowo i pytanie. Gra Punctum, wykorzystywana podczas warsztatu pozwala uporać się z najróżniejszymi kwestiami w naszym życiu w nieco odmienny sposób – praktyczny, barwny i pełen zabawy, a jednocześnie mocny i zaskakujący w swoich rezultatach. Zarówno na spotkaniu towarzyskim, zebraniu pracowniczym, sesji budowania zespołu, randce czy podczas rodzinnego posiłku, gra Punctum sprzyja wartościowemu i inspirującemu spotkaniu z samym sobą i innymi. Gra Opiera się na relacji między zdjęciami, słowami, pytaniami oraz ich odniesieniu do graczy/zespołu/klientów w związku z konkretną osobistą lub zawodową kwestią. Z zasadami fototerapii, które kierują wyborem pięknych zdjęć wykonanych przez amatorów oraz fotografów z całego świata, każda karta jest otwarta na nieograniczoną przestrzeń interpretacji. Równolegle odbył się warsztat Pani Iwony Werner, który dotyczył psychologii postrzegania i poszerzania perspektywy w coachingu. Jak zauważyła prowadząca w coachingu kluczowe jest budowanie (samo)świadomości i branie odpowiedzialności za swoje życie. Badania psychologiczne pokazują, że posiadamy subiektywne przekonanie o dobrej znajomości siebie samych, jednak, jak się okazuje, często są to przekonanie złudne. Wiadomo też, że innych ludzi nie „mierzymy tą samą miarą” co siebie. W trakcie warsztatów zastanawiano się jakie wiedza/wyobrażenia o sobie i o innych ludziach mogą mieć konsekwencje dla naszych codziennych wyborów. Poprzez zastosowanie narzędzi coachingowych oraz ćwiczeń inspirowanych psychologią spostrzegania społecznego uczestnicy warsztatu mieli możliwość poszerzenia perspektywy rozumienia siebie i innych ludzi. Kolejny warsztat zatytułowano „ Trzymaj balans” a jego prowadząca pani Aleksandra Stanek, zaproponowała spotkanie które obfitowało we wskazówki i inspirację do tego jak  żyć w zgodzie ze swoimi  wartościami, szczęśliwie, we własnym rytmie, mieć więcej energii i satysfakcji z tego, co się robi. Pan dr Adam Zemełka poprowadził spotkanie dotyczące coachingu depresji, wskazując, iż formułując podstawową różnicę pomiędzy terapią i coachingiem zwykło się wskazywać na leczniczy charakter tej pierwszej, warunkujący odmienną specyfikę grupy docelowej. Nadużywanie pojęcia depresji we współczesnej kulturze, prowadzące często do jej trywializowania, może skutkować powszechną dezorientacją nie tylko co do samych jej objawów, ale i właściwych form zaradczych. Przewlekłe zmęczenie, nadmiar stresu czy brak satysfakcji z wykonywanego zawodu – a więc przypadłości, z którymi często zmagają się klienci coachingu, nie będąc w istocie depresją mogą łudząco przypominać jej objawy. Z drugiej strony depresja atypowa i dystymia, a więc zaburzenia niezwykle trudne do zdiagnozowania, w swym przebiegu niemal nie odróżniają się od stanów emocjonalnych, z jakimi zmaga się większość osób i które jako takie (a więc incydentalne i przemijające) nie wymagają leczenia. Cel warsztatu uczyniono zatem dwojaki. Po pierwsze – ukazanie złożoności problemu zaburzeń afektywnych i dylematów pogranicza coachingu i terapii. Po drugie zaś – wyposażenie słuchaczy w elementarną wiedzę diagnostyczną, która pozwoli im nakreślić możliwie wyraźne granice swojej praktyki, a tym samym konsekwentnie przestrzegać standardów etycznych. Warsztat Pana Błażeja Kliksa pt. Coaching a Pismo Święte, uczyniono spotkaniem zamykającym drugi dzień warsztatów dla adeptów coachingu. Prowadzący wskazywał w nim, iż siła coachingu bierze się z chęci i gotowości człowieka do poszukiwania nowych wyzwań i rozwiązań, badania różnych dróg do celu, poszerzania swojej perspektywy i coraz większej świadomości własnego świata. Z jednej strony bazuje na posiadanych zasobach, z drugiej jednak same te zasoby wynikają z dotychczasowych doświadczeń i sposobu życia osoby…A gdyby tak połączyć jedno i drugie? – zbiór zaleceń i setek lat tradycji z samodzielnym i wolnym wyborem? Jaka kombinacja pytań i narzędzi wynika z treści Świętej Księgi? Jakiego wsparcia dla drugiej osoby można nauczyć się z kart pełnych przypowieści i historii? Każdy, kto zanurzy się w tekście Pisma Świętego, znajdzie tam wiele inspiracji do rozwoju swojego warsztatu coacha, ale też dużo wsparcia i motywacji do wprowadzania zmian. Warsztat miał na celu zaprezentowanie możliwości budowania własnych narzędzi coachingowych w oparciu o samodzielną interpretację tekstu.

            W dniu 21 maja odbyło się ostatnie spotkanie zatytułowane Tutoring, mentoring, coaching- o możliwościach wykorzystania coachingu w systemie edukacji. Prowadzące dr Joanna Kozielska i mgr Agnieszka Skowrońska – Pućka zaprezentowały podstawowe sposoby wykorzystania elementów coachingu w szkole, wskazując wcześniej na różnice między coachingiem, mentoringiem oraz tutoringiem. Zaprezentowano między innymi  możliwości wykorzystania modelu GROW w planowaniu zajęć szkolnych, przećwiczono także metodę uSMARTowienia zajęć szkolnych.

Ogromne zainteresowanie przedsięwzięciem pozwala mieć nadzieję, iż młodzi pedagodzy będą skutecznie wykorzystywać poznane w ramach warsztatów metody, narzędzia i techniki pracy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

 Dr Joanna Kozielska

Mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka

 

14.05.2015

Przeprowadzenie warsztatu pt. „Jeśli nie jestem widoczny – nie istnieję. (Nie)zagubieni w meandrach tożsamości”

14 maja 2015 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych członkowie Studenckiego Koła Naukowego „poMOC” w ramach FKS KULMINACJE przeprowadzili warsztat arteterapeutyczny pt. „Jeśli nie jestem widoczny – nie istnieję.(Nie)zagubieni w meandrach tożsamości”. Wydarzeniem i projektem koordynowała dr Grażyna Teusz wraz z grupą Studentów: Katarzyną Hildebrańską, Karoliną Jurkowską i Mikołajem Koterasem.

Arteterapeutyczny projekt w formie psychodramy, pantomimy, filmoterapii etc. stał się wyzwaniem dla tworzenia osobistych opowieści narracyjnych tożsamości i  sposobnością do zaktualizowania uwewnętrznionej refleksji, na ile czujemy się zagubieni w meandrach tożsamości. W jakim znaczeniu poczucie zagubienia rzeczywiście istnieje, czy też, być może, zostało przezwyciężone przez procesy adaptacji  i identyfikacji? Czy jeśli nie jestem widoczny – nie istnieję, a moja tożsamość jest tylko iluzją? Problematyka warsztatu wysoce zainspirowała Uczestników, zwłaszcza tych zainteresowanych arteterapią oraz rozwojem kompetencji osobistych,  do aktywnego, licznego udziału. Koordynator Projektu dr Grażyna Teusz na zakończenie wydarzenia udzieliła wywiadu dziennikarzowi Radia Afera.

9.05.2015

Udział w V edycji Festynu Rodzinnego UAM

W dniu 9 maja 2015r. członkowie SKN „po MOC” uczestniczyli w piątej edycji Festynu Rodzinnego UAM, który odbył się na Campusie Morasko w Poznaniu. W trakcie tego kulturalno-rekreacyjnego wydarzenia reprezentanci koła zorganizowali szereg atrakcji dla dzieci pracowników uniwersytetu m.in. robienie ozdobnych masek, własnych toreb czy origami. Przygotowane niespodzianki bardzo podobały się dzieciom, o czym świadczyło zadowolenie i uśmiech na ich twarzy. Dla członków koła  współorganizacja Festynu stanowiła zaś okazję do wzbogacenia swojego warsztatu pracy pedagoga, a także do integracji z innymi kołami naukowymi działającymi na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

29.04.2015

Czynny udział w VII Konferencji Kół Naukowych WSE UAM

W dniu 29 kwietnia 2015r. członkowie SKN „poMOC” wzięli czynny udział w VII Konferencji Kół Naukowych, Wydziałowego Centrum „Volontario” oraz Przedstawicieli Rady Samorządu Studentów WSE zatytułowanej „Inny (inność) – od wykluczenia do włączenia”. W trakcie konferencji wygłosili dwa referaty: „Osoby homoseksualne w społeczeństwie” (Monika Beker, Joanna Górska, Michał Stróżniak) oraz „Społeczeństwo wobec osób homoseksualnych” (Katarzyna Bogucka, Anna Borkowska, Dorota Dolata). Zaprezentowane prelekcje zawierały wyniki autorskich badań realizowanych w kole naukowym. Wygłoszone referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

26.04.2015

Zwycięstwo w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych

Członkini SKN „poMOC”, studentka II stopnia II roku specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna – Dorota Dolata zajęła I miejsce w XLIV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie (w panelu pedagogicznym), wygłaszając referat pt: „Homoseksualizm w percepcji studentów polskich oraz hiszpańskich. Ilustracja empiryczna”.

14.04.2015

Przeprowadzenie warsztatu pt. „Oblicza samotności w relacji i poza nią”

Członkowie SKN „poMOC” w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przeprowadzili warsztat arteterapeutyczny pt. „Oblicza samotności w relacji i poza nią”. Wydarzeniem i projektem koordynowała dr Grażyna Teusz wraz z grupą Studentów: Katarzyną Hildebrańską, Karoliną Jurkowską i Mikołajem Koterasem.

W trakcie warsztatu uczestnicy mieli możliwość doświadczenia arteterapii w praktyce, która sprzyjała konstruowaniu otwartej postawy, wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz bezpieczeństwa, zainteresowaniu i zaangażowaniu, w stałym kreowaniu osobowej tożsamości, i poszukiwaniach źródeł oraz różnorakich postaci, wymiarów, granic samotności w kulturze współczesnej.

25.03.2015

Kiermasz wielkanocny 2015

W dniu 25 marca 2015 r. w godzinach 9:00 – 15:00 w holu głównym Wydziału Studiów Edukacyjnych Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „poMOC” zorganizowało kiermasz wielkanocny, w trakcie którego można było dokonać zakupu ozdób świątecznych oraz mydełek ręcznie wykonanych przez wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici”. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży ozdób, tj. 713 zł,  zostanie przeznaczony na dofinansowanie letniego wypoczynku dla podopiecznych świetlicy.

12.12.2014

XV Maraton Pisania Listów za nami!!!

W dniu 12 grudnia 2014 r. Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „po MOC” zorganizowało na Wydziale Studiów Edukacyjnych XV Maraton Pisania Listów pod patronatem Amnesty International. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W tym roku uczestnicy Maratonu pisali listy w obronie osób niesłusznie skazanych na więzienie, ofiar klęsk żywiołowych, osób prześladowanych na tle etnicznym i ze względu na przejawianą tożsamość płciową. Apele o respektowanie podstawowych praw ludzkich osoby biorące udział w wydarzeniu kierowały m.in. do amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy i króla Arabii Saudyjskiej  Abdullaha bin Abdula Aziza al-Sauda. W ciągu 7 godzin uczestnicy Maratonu napisali 507 listów. Wydarzenie zakończył recital Kasi Boguckiej – członkini SKN „po MOC”.

21.11.2014

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATU „PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ”

Rok akademicki 2014/2015 członkowie Studenckiego Koła Naukowego Poradnictwa Społecznego „poMOC” rozpoczęli bardzo aktywnie. W dniu 12 listopada 2014r. wzięli udział w warsztacie „Profilaktyka i terapia uzależnień”, prowadzonym przez p. Krzysztofa Kaźmierowskiego – terapeutę z poradni MONAR w Poznaniu.  Koordynatorem spotkania była dr Grażyna Teusz – opiekun SKN „poMOC”.

Uczestnictwo w warsztacie stanowiło okazję do usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy na temat uzależnień: ich rodzajów, profilaktyki i terapii. Oprócz stricte teoretycznych informacji prowadzący przekazał członkom koła również cenne wskazówki do pracy z rodziną dotkniętą problemem uzależnień.

W trakcie spotkania p. Krzysztof Kaźmierowski zapewnił atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, dzięki czemu każdy uczestnik mógł swobodnie się wypowiadać, mając przy tym pewność, że jego opinie nie spotkają się z krytyką czy brakiem zainteresowania ze strony prowadzącego oraz współuczestników. To sprawiło, że wszyscy chętnie angażowali się w dyskusje i proponowane przez terapeutę ćwiczenia.

Bez wątpienia problematyka profilaktyki i terapii uzależnień stanowi znaczący obszar dociekań przyszłych pedagogów. W związku z tym motywacja do uczestnictwa w warsztacie o tej tematyce była wysoka i co najważniejsze po zakończeniu spotkania nie zmalała. Wprost przeciwnie – te trzy aktywnie spędzone godziny stanowiły prawdziwą inspirację do dalszego zgłębiania wiedzy i doświadczenia z zakresu omawianych zagadnień. Egzemplifikacją tego jest pomysł na kontynuację warsztatów z p. Krzysztofem Kaźmierowskim.

14.11.2014

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Jeśli jesteś osobą, która prowadzi lub zamierza prowadzić warsztaty. Zależy Ci na tym, żeby uczestnicy Twoich warsztatów zapamiętali więcej i co najważniejsze chcesz się dobrze bawić prowadząc prezentację,  to powinieneś poznać ciekawy punkt widzenia osoby, która pasjonuje się metodologią nauczania. Zapraszamy Cię na warsztat „Zdobądź się na wystąpienie”, na którym nauczysz się w praktyce:

– Jak sprawić by uczestnicy zapamiętali więcej.

– Jak przygotować się do wystąpień i prowadzenia warsztatów.

– Jak angażować uczestników do aktywnego uczestnictwa

– Jak bawić się przemawianiem i polubić strach przed wystąpieniem publicznym.

Warsztat odejmuje 2 spotkania: 25.11. 2014 i 28.11.2014 w godzinach od 16.30-19.00

Decyduje kolejność zgłoszeń, które należy kierować na adres mailowy:  mj.getspeech@gmail.com
Liczba miejsc : 20.

Na warsztaty zapraszają Malwina Gorzko, Mateusz Juja oraz opiekun merytoryczny dr Joanna Kozielska – Zakład Poradnictwa Społecznego

11.05.2014

Piknik Rodzinny UAM

W dniu 11 maja 2014r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego „po MOC” uczestniczyli w czwartej edycji Festynu Rodzinnego UAM, który odbył się na Campusie Morasko w Poznaniu. W trakcie tego kulturalno-rekreacyjnego wydarzenia reprezentanci koła zorganizowali szereg atrakcji dla dzieci pracowników uniwersytetu m.in. robienie ozdobnych masek, origami czy zabawy taneczne i ruchowe przy muzyce. Przygotowane niespodzianki bardzo podobały się dzieciom, o czym świadczyło zadowolenie i uśmiech na ich twarzy. Dla członków koła  współorganizacja pikniku stanowiła zaś okazję do wzbogacenia swojego warsztatu pracy pedagoga, a także do integracji z innymi kołami naukowymi działającymi na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

25.04.2014

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego „po MOC” o spotkaniu z profesorem Zimbardo

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Katedrze UNESCO im. Janusza Korczaka i Instytutu Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbył się wykład profesora Philipa Zimbardo, na który, dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Pana prof. zw. dr hab. Zbyszka Melosika, wybrała się delegacja ze Studenckiego Koła Naukowego po MOC- Dorota Dolata oraz Piotr Jóźwiak.

            Profesor Philip Zimbardo jest osobowością bardzo znaną i cenioną. Zajmuje się psychologią zła, psychologią społeczną, badaniami nad nieśmiałością i heroizmem dnia codziennego. Wydał wiele publikacji naukowych i został uhonorowany nagrodą Ernesta Hilgarda za wkład naukowy do psychologii ogólnej. Interesując się problematyką nieśmiałości otworzył przy Pacific Graduate School of Psychology w Palo Alto Klinikę Nieśmiałości oraz napisał książkę przetłumaczoną na 10 języków zatytułowaną „Shyness: What it is, What to do about it” (Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić?).

Prof. Philip Zimbardo znany jest przede wszystkim z przeprowadzenia w 1971 roku słynnego więziennego eksperymentu Stanfordzkiego, poprzez który wykazał, w jaki sposób sytuacje społeczne, w których znajduje się jednostka, potrafią kreować jej zachowanie.

     Aktualnie szeroko rozważa problematykę „heroizmu”, a dokładniej tego w jaki sposób oraz, czy w ogóle, przeciętny człowiek może stać się bohaterem dnia codziennego. W związku z czym, wykład na który wybrała się delegacja Studenckiego Koła Naukowego po MOC, nosił tytuł: „My journey from creating evil to inspiring heroizm”. Prof. Philip Zimbardo podczas swego przemówienia przywołał opis kilku eksperymentów, między innymi wyżej wspomnianego eksperymentu Stanfordzkiego, jako przykład rozprzestrzeniania się zła, poprzez naśladownictwo jednostek zachowujących się w sposób destrukcyjny w stosunku do innych ludzi. Przedstawił również eksperyment, w którym dana osoba leżała na chodniku prosząc o pomoc, której de facto nikt jej nie udzielił. Przytoczył przykład rozproszonej odpowiedzialności, która w tym wypadku, nie była przykładem postawy heroicznej. Podczas swego wykładu, prof. Philip Zimbardo często odnosił się do przykładów z dnia codziennego, w których dana jednostka może kreować zachowania bohaterskie w stosunku do drugiej osoby. Przy tym przytoczył istotność wkładu rodziców w wychowywaniu swych dzieci, ponieważ to oni stanowią wzór dla swych wychowanków, a kreując zachowania konwencjonalne przyczyniają się tym samym do nabywania przez swoje dzieci zachowań zgodnych ze standardami i normami życia społecznego.

W ramach podsumowania wykładu wskazał, że w każdym człowieku jest dobro, a może ono być ujawniane nawet dzięki najdrobniejszym gestom realizowanym w życiu codziennym. Zadaniem człowieka powinno więc być postępowanie w taki sposób, by być bohaterem dnia codziennego, jednocześnie rozprzestrzeniając dobro i unikając powielania zła.

Zaraz po wykładzie, delegacja Studenckiego Koła Naukowego po MOC, miała okazję poznać osobiście profesora Zimbardo, a rozmowa i poznanie tak ważnej osobistości ze świata nauki było dla Piotra i Doroty niezwykłym przeżyciem. Okazał się człowiekiem niezwykle sympatycznym i cierpliwym, ponieważ czekał kilka godzin, aż wszystkie zainteresowane osoby podeszły do profesora i zamieniły z nim kilka słów.

Sam wyjazd i wykład wzbogaciły wiedzę delegatów Studenckiego Koła Naukowego po MOC oraz wyposażył ich w nowe doświadczenia. Ponadto, treści przekazywane przez profesora Zimbardo, zwłaszcza te odnoszące się do wykazywania się heroizmem każdego dnia nawet w najprostszych czynnościach, zostały urzeczywistnione przez samego profesora, wykazującego się heroizmem, zostając kilka godzin po prelekcji z uczestnikami i poświęcając im swój cenny czas na rozmowę i zrobienie z każdym z nich zdjęcia. W końcu, jak mówił sam profesor Philip Zimbardo, herosem może być każdy, nie tylko dzięki wielkim czynom na rzecz świata, ale przede wszystkim dzięki „małym” czynom na rzecz poszczególnej jednostki.

18.04.2014

 (Po)między samotnością a intymnością

warsztat arteterapeutyczny

 Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „po MOC” na Wydziale Studiów Edukacyjnych   zaprasza  zainteresowanych  arteterapią i rozwojem kompetencji komunikacyjnych i społecznych w aspekcie szerokiego spektrum interpersonalnych  relacji do udziału w warsztacie arteterapeutycznym:  „(Po)między samotnością a intymnością”.

Kulminacje 2014

21 maj , godzina 13.00-15.00 , sala 010

Współcześnie doświadczaną sytuację multiwersyjnego „ja” charakteryzuje stan wyobcowania,  wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa oraz międzyludzkiego porozumienia i lęku przed uzewnętrznianiem uczuć. Jednostka, w zmienionym ponowoczesnym świecie, dotkniętym ambiwalencją kulturowa, symbolicznym splątaniem i nieprzejrzystością  z trudem odnajduje równowagę w zintegrowaniu „ja”, w byciu pomiędzy samotnością a intymnością. Psychodrama, taniec, pantomima, transformacje, atrybuty stają się w działaniu arteterapeutycznym narzędziami sprzyjającymi konstruowaniu otwartej postawy, wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz bezpieczeństwa, zainteresowaniu i zaangażowaniu, w stałym kreowaniu osobowej tożsamości i poszukiwaniach źródeł oraz różnorakich postaci, wymiarów,  granic samotności oraz intymności.

Prowadzący:  Dorota Dolata, Katarzyna Hildebrańska, Karolina Jurkowska, Piotr Jóźwiak

Koordynator: Dr Grażyna Teusz

17.04.2014

Sprawozdanie z VI Konferencji Kół Naukowych, Wydziałowego Centrum „Volontario” oraz Przedstawicieli Rady Samorządu Studentów WSE pt. „Myślę, tworzę, inspiruję”

W dniu 15 kwietnia 2014r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych odbyła się VI Konferencja Kół Naukowych, Wydziałowego Centrum „Volontario” oraz Przedstawicieli Rady Samorządu Studentów WSE zatytułowana „Myślę, tworzę, inspiruję”, w której czynny udział wzięli członkowie SKN „po MOC” w osobach: Marty Baraniak, Piotra Jóźwiaka oraz Łukasza Koperskiego. Prelegenci w wystąpieniu pt. „Szkoła – (czy) myśli, tworzy, inspiruje?” zaprezentowali wyniki przeprowadzonych w ramach działalności w kole autorskich badań, których głównym celem było poznanie i opis jakości oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w gimnazjach publicznych i niepublicznych oraz form uczestnictwa w nich młodzieży. Wygłoszony referat spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczy ilość zadawanych przez nich pytań na temat zdobytego przez członków koła materiału empirycznego.

Realizacja autorskiego projektu badawczego

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego „po MOC” przeprowadzili badania empiryczne na temat jakości oferty zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach publicznych i niepublicznych. Badania zostały zrealizowane w marcu br. w czterech poznańskich gimnazjach: w dwóch publicznych i w dwóch niepublicznych. Brało w nich udział 188 osób: 93 uczniów szkół publicznych i 95 uczniów szkół niepublicznych. Zastosowaną w badaniach metodą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, natomiast narzędziem badawczym autorski kwestionariusz ankiety, składający się z 15 pytań otwartych i zamkniętych, zarówno z kafeterią dysjunktywną jak i konjunktywną. Wyniki podjętych dociekań empirycznych zostaną zaprezentowane na konferencji naukowej.

Prezentacja Kół Naukowych, Wydziałowego Centrum „Volontario” oraz Rady Samorządu Studentów WSE

W dniu 13.01.2014r. w auli Wydziału Studiów Edukacyjnych miała miejsce prezentacja Kół Naukowych, Wydziałowego Centrum „Volontario” oraz Rady Samorządu Studentów WSE. Celem tego przedsięwzięcia, w którym wzięło udział również Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „po MOC” była promocja osiągnięć, dorobku i działalności organizacji studenckich funkcjonujących na rodzimym wydziale. W jego trakcie przedstawiciele koła – Marta Baraniak i Piotr Jóźwiak starali się zachęcić słuchaczy do członkostwa w kole naukowym „po MOC”, przekonując, że uczestnictwo w nim to doskonała okazja do poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa i coachingu, a także możliwość spędzania w ciekawy sposób wolnego czasu. Hasłem przewodnim prezentacji koła był tytuł piosenki Patrycji Goli i Adama Krylika „Jeszcze możesz siebie dać”. Prezentacja okazała się sukcesem – koło zyskało kilku nowych członków.

Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej TALENTY 2013

W dniach 29-30.11.2013r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja studencko-doktorancka TALENTY 2013, w której czynny udział wzięli członkowie SKN „po MOC” oraz jedna z opiekunek koła. Wygłosili oni następujące referaty:
– Charakterystyka rodzin homoseksualnych – analiza badań przeprowadzonych w Hiszpanii (Dorota Dolata),

–Edukacja seksualna w gimnazjum w opinii nauczycieli (Aneta Baranowska),
– Poradnictwo online jako alternatywa dla poradnictwa instytucjonalnego (Łukasz Koperski).

Udział w konferencji przyczynił się nie tylko do wzbogacenia wiedzy prelegentów, ale również był okazją do naukowego spotkania, wymiany doświadczeń, myśli i poglądów z młodymi adeptami nauki reprezentującymi czołowe polskie ośrodki akademickie.

17.04.2014

Sprawozdanie z otwartego spotkania, którego gośćmi było dwoje streetworkerów: 

Małgorzata Tomaszczyk i Paweł Budajczak


Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego „po MOC” zorganizowało na Wydziale Studiów Edukacyjnych otwarte spotkanie, którego gośćmi było dwoje  streetworkerów: Małgorzata Tomaszczyk i Paweł Budajczak.  Reprezentowali oni poznańskie stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat”. Spotkanie miało charakter pogadanki, otwartej dyskusji oraz prezentacji filmów.

Określenie streetworker oznacza dosłownie osobę, która pracuje na ulicy. Zauważmy, że ulica może i często stanowi przestrzeń kontaktów, relacji, wymiany symboli, miejsce, w którym w myśl Gofmanowskiej koncepcji odgrywane są sceny życia codziennego. Streetworkerzy – określani również jako pedagodzy ulicy, stawiają sobie za główny cel wypełniać puste miejsca, kompensować braki, pokazywać alternatywne możliwości młodzieży, spędzającej swój czas na ulicy.

  Określenie dzieci na ulicy, obecnie pojmowane jest dość pejoratywnie, wybiórczo i wymaga doprecyzowania z uwagi na złożoność tego zjawiska. UNICEF zaproponował następującą typologię form ulicznej egzystencji:

  • dzieci na ulicy (children on the street): są to dzieci, które w ciągu dnia samodzielnie pracują lub żebrzą na ulicy, po czym wracają do domów na co najmniej większość noclegów
  • dzieci z ulicy (children of the street): należą do nich dzieci pozbawione stałej opieki i kontroli rodziców, zdobywają środki utrzymania i spędzające większość nocy na ulicy
  •  dzieci uliczne (street children): ten typ występuje najrzadziej; charakteryzuje dzieci całkowicie zdane na swoje siły, które w dzień poszukują środków do życia w okolicach centrów większych miast, zaś noce spędzają w zakamarkach, opuszczonych miejscach itp[1].

Działalność „Rezerwatu” koncentruje się na dwóch pierwszych z wymienionych typów. Praca realizowana jest w środowisku dzieci, dzięki czemu zajęcia są dla nich zdecydowanie bardziej bezpieczne i przewidywalne. Spotkania mają charakter cykliczny i często polegają na wyjściu do kina, teatru, zorganizowaniu wycieczki. Uczestnictwo w nich ma charakter dobrowolny i często wiąże się z zaangażowaniem i wkładem wszystkich członków grupy w realizację projektu. Przeciętny czas trwania grupy od momentu jej zawiązania, to okres 2/3 lat.

    Podejmowane w ramach grup inicjatywy stanowią z jednej strony ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu, rozwijania nowych umiejętności i zainteresowań, z drugiej zaś przyświeca im cel profilaktyczny, czyli zapobieganie marginalizacji nieletnich.          Pozostawanie pedagogów w relacjach z członkami grup rodzi potrzebę zbudowania zaufania. Jest to niezbędny element ukonstytuowania się grupy, choć mogący prowadzić do dylematów etycznych w sytuacjach, w których doszło do naruszenia bądź złamania prawa, a streetworkera obowiązuje milczenie pod groźbą utraty zaufania. Pedagoga ulicy powinny cechować ponadto otwartość, szczerość, tolerancja, poszanowanie odmienności oraz cierpliwość, gdyż okres zawiązywania grupy przebiega w różnych odstępach czasu i niejednokrotnie może na początku zniechęcać.                                                                      Podczas spotkania dowiedzieliśmy się od naszych gości wielu praktycznych informacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup animacyjnych, wykorzystywania specyficznych metod i technik pracy, nietypowych, acz ciekawych pomysłów na realizację projektów. Zaprezentowany został również film „Kryminalna zagadka Wildy” (dostępny w Internecie), zrealizowany w ramach akcji „Wielka Przygoda z Filmem”. Ten krótkometrażowy projekt filmowy miał na celu pokazanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci, które z niewielką pomocą streetworkerów zaplanowały, wyreżyserowały i zmontowały film ze swym udziałem.

Podsumowując, dzięki spotkaniu i dyskusji z osobami zajmującymi się pedagogiką ulicy nasi studenci wiedzą nieco więcej o tej nietypowej profesji. Organizacje takie jak „Rezerwat” udowadniają, że wspieranie rozwoju drugiego człowieka warto realizować w jego najbliższym otoczeniu, sam zaś pedagog aby być profesjonalistą nie potrzebuje swojego gabinetu.


[1] Council of Europe, 1994.