Wydarzenia

Zaproszenie do udziału w konferencji

Prof. M. Piorunek wraz z członkami Zakładu Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy,

pod patronatem
Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych
prof. dra hab. Zbyszko Melosika
i Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Przewodniczącej KNP PAN
prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Konferencja odbędzie się 25 marca 2021 w formie on-line na platformie MS-Teams.
Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.