O ZAKŁADZIE

Pracownia Poradnictwa Społecznego została powołana na Wydziale Studiów Edukacyjnych z dniem 1 września  2008 roku, po roku zaś została przekształcona w Zakład o tej samej nazwie.

Na funkcję kierownika pracowni, a w dalszej kolejności zakładu powołana została prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek.

  • Konferencje naukowe:
  • 2010 – 1. konferencja Poradnictwo i wsparcie społeczne w biegu życia człowieka (reprezentanci kilkunastu ośrodków w kraju),
  • 2012 – 2. konferencja – DZIECKO – MŁODZIEŻ– RODZINA jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, w której udział wzięli reprezentanci ponad 30 krajowych ośrodków akademickich i instytucji pomocowych, a także zaproszenie przyjął Rzecznik Praw dziecka RP,
  • 2014 – 3. konferencja – Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy i metody pomocy, systematycznie wzrastała liczba zainteresowanych reprezentantów różnych ośrodków naukowych w kraju,
  • 2017 – 4. konferencja Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze z szeroką reprezentacją profesorów i innych przedstawicieli wielu uczelni krajowych
  • 2021 – 5. konferencja Pomoc- wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy (konferencja on-line)

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU:

Znalezione obrazy dla zapytania badania biograficzneZnalezione obrazy dla zapytania agnieszka skowrońska-pućka

Znalezione obrazy dla zapytania joanna kozielska agnieszka skowrońska pućka

2004_0036_07