dr Grażyna Teusz

Zainteresowania naukowe: psychologia rodziny, pedagogika rodziny, psychologia narracyjna, poradnictwo biograficzne, krytyczne wydarzenia życiowe w cyklu życia rodziny oraz w dynamice zmian rozwojowych w systemie rodziny;  systemowa terapia  par, małżeństw i rodziny oraz  coaching rodzicielski;  socjoterapia i arteterapia. Ukończone kursy i uzyskane certyfikaty  w zakresie Terapii i Pedagogiki Gestalt (Berlin, Kraków),  arteterapii oraz systemowej terapii rodzin (Berlin, Wrocław). Przedmiotem jej aktualnie prowadzonych międzykulturowych badań porównawczych jest  biograficzno-narracyjna (nie)ciągłość konstruowania tożsamości rodziny na emigracji w niemieckiej przestrzeni językowo – kulturowej.

Współautorka książki Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się (Warszawa 1996, 2 wyd. 1999),  współredaktorka książki Rodzina – Pamięć – Tożsamość (Poznań 2009) oraz autorka licznych artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych,  w tym m.in.:

·        Koncepcja krytycznych wydarzeń życiowych na tle transakcyjnej teorii stresu R. S. Lazarusa  „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2002 nr 2;

·        Narracja (u)codzienniona. Krytyczne wydarzenia życiowe jako naturalne eksperymenty rozwoju „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003;

·        Narracja jako teleologiczny model konstruowania jednostkowego obrazu świata, w: L. Koczanowicz, R. Nahirny, R. Włodarczyk (red.), Narracje – (Auto)biografia – Etyka. Wrocław 2005;

·        Tożsamość jako obietnica. Zmaganie (coping) młodzieży z krytycznymi wydarzeniami życiowymi, w: B. Wojtasik, Z. Melosik (red.), Młodzież wobec niegościnnej przyszłości. Wrocław 2005;

·        Obszar istnienia, obszar zasad – epifanie wzajemności, w: V. Drabik-Podgórna (red.), Poradnictwo między etyką a techniką. Kraków 2007;

·        Poradnictwo wobec przerwanej ciągłości narracji biograficznej, w: J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. Warszawa 2007;

·        Idea uniwersytetu wobec współczesnego Areopagu idei, w: A. Kobylarek, J. Semków (red.), Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej. Wrocław 2008;

·        Poradnictwo biograficzne w aspekcie teorii krytycznych wydarzeń życiowych, w: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa 2009;

·        Biograficzna pamięć i tożsamość rodziny, w: M. Kujawska, I. Skórzyńska,  G. Teusz (red.), Rodzina – tożsamość – pamięć. Poznań 2009.

·        „Historie według których żyjemy”. W kręgu rodzinnych narracji, w: M. Straś – Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Psychologia małych i wielkich narracji. Warszawa 2010.

·        Aporie indywidualizmu. Poradnictwo wobec nieoczywistości współczesnego obrazu „ja”, w: E. Zierkiewicz, V. drabik – Podgórna (red.), Poradnictwo w kulturze indywidualizmu. Wrocław 2010.

·        Narracyjna tożsamość rodziny wobec multiinformacyjnej kultury współczesności, w: J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz (red.), Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość. Kraków 2010.

·        Rola kompetencji osobowych i wsparcia społecznego w radzeniu sobie z krytycznymi wydarzeniami życiowymi, w: M. Piorunek (red.), Poradnictwo – kolejne przybliżenia. Toruń 2011.

·        „W kręgu przygodnych serii drobnych interakcji”. Meandry tożsamościowe współczesnej rodziny, w: A. Gromkowska – Melosik, Z. Melosik (red.), Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe (re)interpretacje. Kraków 2012.

·        Trudności życiowe młodzieży studenckiej z perspektywy biograficznej, w: M. Piorunek. J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.), Rodzina – młodzież – dziecko. Poznań 2013.